Zgłoszenie kandydatury na sędziego konkursu Good Beer

Określ swoje jurorskie preferencje dotyczące konkursowych kategorii wybierając cyfrę:

1 - jestem ekspertem, chcę sędziować tę kategorię.
2 - znam dobrze takie piwa, mogę to sędziować.
3 - spotkałem się z takimi piwami, mogę, ale nie muszę sędziować.
4 - nie znam tego dobrze, raczej nie chciałbym tego sędziować.
5 - definitywnie nie chcę.

 


Pouczenie:

1. Konkurs odbywa się 22 września, zgłoszenia rekrutacyjne należy przesłać najpóźniej do 5 sierpnia.
2. Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem kandydatury.
3. Każdy kandydat, który otrzymał informację o przyjęciu go do grona sędziów Good Beer musi przesłać do organizatora swoje zdjęcie.
4. W przypadku pozytywnego przejścia przez etap rekrutacji sędzia Good Beer otrzymuje od organizatora dwie grafiki – jedna dotycząca jego udziału w konkursie Good Beer, druga dotycząca Polskiego Kongresu Browarniczego. Sędzia jest zobowiązany do wstawienia grafiki na swoje social media (preferowana platforma – Linkedin) w terminie do 10 września 2024.